Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınUludağ Milli Emlak Müdürlüğü

S. No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin (En Geç) Tamamlanma Süresi
1 Taşınmaz Mal Satış İşlemleri a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satınalma talep dilekçesi (Ek-1)
b- 18.07.2001 tarih ve 4706 sayılı kanunun 4/c maddesine göre satınalma talep dilekçesi (Ek-2)
313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek Maliye Bakanlığı`ndan ya da Defterdarlık Makamı`ndan satış izni alınır. İzin alındıktan sonra satışı için ihale işlemlerine başlanır. Doğrudan satışlarda izin alındıktan sonra ilgiliye tebligat yapılır.
Bilgi ve belgeler 2 ay içinde toplanır. Satış izni alındıktan sonra 2 ay içinde ihalesi yapılır.
2 Kira İşlemleri Kiralama talep dilekçesi (Ek-3)
300 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği`ne göre bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra bakanlıktan ya da defterdarlıktan izin alınır.
Bilgi ve belgeler 2 ay içinde toplanır. Kiralama izni alındıktan sonra 2 ay içinde ihalesi yapılır.
3 İrtifak Hakkı / Kullanma İzni İşlemleri İrtifak hakkı veya kullanma izni (yeri tanımlayacak komşu parsellerin ada, parsel numarası veya koordinat değerlerini de gösterir plan örneği dilekçeye eklenecek) talep dilekçesi (Ek-4)
324 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebl.
Bilgi ve belgeler 2 ay içinde toplanır. Artifak hakkı veya kullanma izni alındıktan sonra 2 ay içinde ihalesi yapılır.
İlk Müracaat Yeri Bursa Defterdarlığı   İkinci Müracaat Yeri Bursa Valiliği
İsim Mehmet YAZAR İsim Yalçı BULUT
Unvan Defterdar Unvan Vali Yardımcısı
Adres Fahri Korutürk Caddesi Valilik Binası 16050 BURSA Adres Fahri Korutürk Cad.Valilik Binası 16050 BURSA
Tel 0 224 2211300 Tel 0 224 2735000
Faks 0 224 2231200 Faks 0 224 2718415
e-Mail   e-Mail sym16350@muhasebat.gov.tr

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz