Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınMuhasebe Müdürlüğü

S. No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin (En Geç) Tamamlanma Süresi
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna Göre a-) İlgili İdarenin yazısı b-)Mahkeme kararı c-) İdari para cezası karar tutanağı d-) İlgilinin Beyanı e)Ecrimisil ihbarnamesi 15 Dakika
2 Adli Teminat İşlemleri 1-Tahsilinde, Mahkeme Kakarı 2- İadesinde a)Mahkeme Kararı b) Alındı aslı c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 15 Dakika
3 Teminat Alınması 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 2- Teminat olarak kabul erdilecek değerler 15 Dakika
4 Kesin Teminat iadesi 1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 2-Alındı belgesi 3- SGK ilişiksizlik belgesi 4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge 5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 45 Dakika
5 Geçici Teminat 1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 2- Alındı belgesi 3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 45 Dakika
6 Bütçe Gelirilerinden Red ve İadeler 1- Alındı belgesi 2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı 3- ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1 Saat
7 Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi imlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 Dakika
8 Emanet iade işlemleri 1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 2- Alında belgesi (düzenlenmiş olması halinde) 3-Gerekli hallernde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı 4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi 30 Dakika
9 Kaydedilen Alındı Belgeleri için tasdikli suret verilmesi 1- Dilekçe 2- Gerekli hallerde Gazete İlanı 1 Saat
10 Vize Pulu satışı Yetkili Seyahat Acentasının talep yazısı (Talepname) 20 Dakika
11 Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Nakit Teminat ve Gümrük vergisi iadeleri 1- Gümrük idaresince düzenlenen iadeye ilişkin düzeltme ve iade belgesi 2- Alındı belgesi aslı Alındı Belgesinin aslı kaybedilimişse, Alındı aslının kaybedildiğine ilişkin dilekçe ve gerekli hallerde gazete ilanı 3- Vekil ise Noter dasdikli vekaletname 4- Tüzel Kişilerde Kanuni Temsilciye ait yetki belgesi 5- Bankadan yapılacak ödemelrde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 1 Saat

NOT: Bakanlığımız ve Merkez Bankası arasında imzalanan protokol gereği kurulan Tek Hazine Cari Hesabı Sistemine göre Say2000i sisteminden bankaya aktarılmak üzere talep edilen nakitlerin hazinece bir sonraki iş günü bankaya aktarılmasından dolayı Hizmetin OrtalamaTamamlanma Süresi bölümünde ödemelere ait işlemlerde süreler gün olarak belirtilmiştir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadğını tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri Bursa Defterdarlığı   İkinci Müracaat Yeri Bursa Valiliği
İsim Mehmet YAZAR İsim Yalçın BULUT
Unvan Defterdar Unvan Vali Yardımcısı
Adres Fahri Korutürk Caddesi Valilik Binası 16050 BURSA Adres Fahri Korutürk Cad.Valilik Binası 16050 BURSA
Tel 0 224 2211044 Tel 0 224 2735000
Faks 0 224 2200644 Faks 0 224 2718415
e-Mail   e-Mail sym16350@muhasebat.gov.tr

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz