Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınPersonel Müdürlüğü

S. No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin (En Geç) Tamamlanma Süresi
1 KPSS Sonucuna göre İlk Defa Kamu Hizmetine Atanma (B grubu kadrolar için) 1- Mal Bildirimi
2- Askerlikl Durum Belgesiı
3- 6 adet fotoğraf
4- Görev Yapmasına Engel Bir Halinin Olmadığına Dair Yazılı Beyanı
5- Mezuniyet Belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir.)
6- Adli Sicil Kaydına ait yazılı beyan
1 Ay
2 Emekli Personelin Pasaport İşlemleri Şahsın Talebi 2 İş Günü
3 Görevden Ayrılmış Personelimizin Hizmet Belgesi Talepleri Şahsın Talebi 2 İş Günü
4 Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) İşlemleri Şahsın Talebi 15 İş Günü
5 Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği Gereğince Staj 1-Dilekçe (T.C Kimlik Numarasını içeren) 2-Öğrenci Belgesi 3- Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan 4- Staj yapması gerektiğine, staj süresine ve staj süresince sigortalı sayılmasına ilişkin öğrenim gördüğü okuldan alacağı belge 10 Gün
6 Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Tabi İşlemler (4982 Sayılı Kanun) Şahsın Talebi 15 İş Günü
7 Emekli personelin Kimlik İşlemleri Şahsın Talebi 3 İş Günü
8 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna Dair İşlemler (3071 Sayılı Kanun) Şahsın Talebi 1 Ay
İlk Müracaat Yeri Bursa Defterdarlığı   İkinci Müracaat Yeri Bursa Valiliği
İsim Mehmet YAZAR İsim Yalçın BULUT
Unvan Defterdar Unvan Vali Yardımcısı
Adres Fahri Korutürk Caddesi Valilik Binası 16050 BURSA Adres Fahri Korutürk Cad.Valilik Binası 16050 BURSA
Tel 0 224 2534933 Tel 0 224 2755000
Faks 0 224 2716525 Faks 0 224 2718415
e-Mail   e-Mail sym16350@muhasebat.gov.tr

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz