Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınMilli Emlak Birimleri

Birim Müdür Müdür Yardımcısı Adres Telefon Faks E-Mail
Uludağ Emlak Müdürlüğü Gültekin AKGÜN Ramazan SAĞLAM Defterdarlık Ek Hizmet Binası Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk, No:11/15 Osmangazii-BURSA (0224) 2211300 (165) (0224) 2222086 gultekin_akgun@milliemlak.gov.tr
Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Ayhan AKSU Murat KESKİN Defterdarlık Ek Hizmet Binası Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No:11/15 Omangazi - BURSA (0224) 2211300 (140) (0224) 2231200 ayhan_aksu@milliemlak.gov.tr
Osmangazi Emlak Müdürlüğü Saime Özdemir Ahmet KAYA Defterdarlık Ek Hizmet Binası Ahmetpaşa Mah.Ermutlu Sk.No:11/15 Osmangazi Bursa (224) 2211300 (207) (0224)2222086 saime_ozdemir@milliemlak.gov.tr

Görevleri

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K .'ya göre İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin İl ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütürler. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazineye taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne,  emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerderde de malmüdürlüğü memurları arasında seçilir.

Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili memur ve şefler, sözü edilen görevlerin tam veya zamanında yerine getirilmemesinden dolayı tahakkuk noksanından veya zamanında takip ve tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle tahsil edilemez bir hale gelmiş Hazine hak ve alacaklarından başkanlık şeklinde kurulan milli emlak birimlerinden emlak müdürü, müdürlük şeklinde kurulan birimlerde müdür yardımcısı, malmüdürlüklerinde malmüdürü ile birlikte sorumludur.

İlimizde mevcut Milli Emlak Müdürlüğünün adının Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü adı altında ikinci Milli Emlak Müdürlüğü kurulması Bakanlık Makamının 830 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Yeni kurulan Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü Defterdarlık Ek Hizmet Binasında 02.01.2009 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Bakanlık Makamının 06.06.2016 tarih ve 16032 sayılı Oluru ile İlimizde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve 3.ncü Milli Emlak biriminin kurulması uygun görülmüştür.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve yeni kurulan Osmangazi Emlak Müdürlüğü 16.06.2017 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Osmangazi Emlak Müdürlüğü`nün Görev Alanı

Görev Alanı
Koordinatör Müdürlük
Menkul Satış
İnşaat - Onarım
Kaçak Akaryakıt
Özlük, Maaş
Arşiv ve Dosya Hizmetleri
Kamu Konutları

Uludağ Emlak Müdürlüğü`nün Görev Alanı

Merkez İlçeler Bağlı İlçeler
Osmangazi Kestel
Gürsu Keles
Orhaneli
Büyükorhan
Harmancık
Yenişehir
İnegöl

Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü`nün Görev Alanı

Merkez İlçeler Bağlı İlçeler
Nilüfer Mudanya
Yıldırım Gemlik
Orhangazi
İznik
Karacabey
Mustafakemalpaşa
Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz