Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınMuhakemat Müdürlüğü

S. No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin (En Geç) Tamamlanma Süresi
1 Şahıslara Yapılan İlama Bağlı Borç Ödemesi 1- Talep Dilekçesi (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Ödeme Yapılacak Banka Adı, Banka Hesap Numarası (İBANLI)
2- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
Ödemeler 3 gün (Bakanlıktan istenen ödenek geldiğinde) içinde yapılmaktadır.
2 Avukatlara Yapılan İlama Bağlı Borç Ödemesi 1- Talep Dilekçesi (T.C. kimlik no, ödeme yapılacak banka adı, hesap no (İBANLI)
2- Kesinleşmiş mahkeme kararı vekalet ücretlerinin KDV`siz değeri üzerinden %20 stopaj kesintisi yapılmaktadır.
3- Vekaletname
4- Serbest meslek makbuzu (Sadece avukatlık vekalet ücreti ödemelerinde)
Ödemeler 3 gün (Bakanlıktan istenen ödenek geldiğinde) içinde yapılmaktadır.
Vekalet ücretlerinin KDV`siz değeri üzerinden %20 stopaj kesintisi yapılmaktadır.
3 İcra Müdürlüğüne Yapılan İlama Bağlı Borç Ödemesi 1- İcra Emri
2- İcranın son borç dökümü
3- Serbest meslek makbuzu (İcra takibi yoluyla yapılan ödemelerde serbest meslek makbuzu İcra Dairesine verilecektir.)
Ödemeler 3 gün (Bakanlıktan istenen ödenek geldiğinde) içinde yapılmaktadır.
Ödemede kanuni kesintiler (vekaletname, başvuru, tahsil harcı) ödenmemektedir.
Vekalet ücretlerinin KDV`siz değeri üzerinden %20 stopaj kesintisi yapılmaktadır.
İlk Müracaat Yeri Bursa Defterdarlığı   İkinci Müracaat Yeri Bursa Valiliği
İsim Mehmet YAZAR İsim Yalçın BULU
Unvan Defterdar Unvan Vali Yardımcısı
Adres Fahri Korutürk Caddesi Valilik Binası 16050 BURSA Adres Fahri Korutürk Cad.Valilik Binası 16050 BURSA
Tel 0 224 2735521 Tel 0 224 2735000
Faks 0 224 2735524 Faks 0 224 2718415
e-Mail   e-Mail sym16350@muhasebat.gov.tr

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz