Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınMuhakemat Müdürlüğü

Birim Müdür Adres Telefon Faks E-Mail
Muhakemat Müdürlüğü Mehlika KAYIRAN (v) Fahri Korutürk Cd. Çırpan Mh.Hükümet Konağı B Blok K:3 Osmangazi - Bursa (0224) 2735521 - 22 (0224) 2735524 muhakemat@bursadefterdarligi.gov.tr

Görevleri

       178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

       İl Muhakemat birimleri 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK sayılan görevleri yaparlar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar.

       Maliye Bakanlığı ve Hazineyi ilgilendiren işler ile Bakanlık dışındaki genel bütçe kapsamındaki idareler ile özel bütçeli idarelerce Muhakemat hizmeti talep edilmesi halinde bu idareleri dava ve icra takiplerinde, Muhakemat Müdürleri, Müşavir Hazine Avukatları ve Hazine Avukatları tarafından vekil sıfatı ile temsil ederler.

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz