Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınMuhakemat

Muhakemat Müdürlüğü ne iş yapar?
Öncelikle Muhakemat kelimesini açıklayalım, Muhakemat; yargılamalar, muhakemalar demektir. Bakanlıkların ve genel bütçe içindeki dairelerin bütün hukuk ve ceza davalarının takibi ile her türlü icra işlerinin ifasını Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları yerine getirir, ayrıca sözü edilen idareler tarafından gönderilen konularda da “hukuki mütaala” verir. Hazine Avukatları İllerde “Muhakemat Müdürlükleri” İlçelerde “Hazine Avukatlıkları” şeklinde örgütlenmişlerdir.

Hazine Avukatları dışarıdan iş takip edebilir mi?
Hazine Avukatları 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olduğundan, mesaisinin tamamını devlet işlerine harcamak durumundadır. Dışarıdan herhangi bir iş alıp takip etmesi sözkonusu değildir.

Hazine Avukatlarına “vekaletnameyi” kim verir?
4353 sayılı kanunun 19. maddesine istinaden Hazine Avukatlarının temsil yetkisini kullandıkları mercilere vekaletname ibraz etmeleri söz konusu değildir. Kanunun belirtilen maddesine göre temsil yetkisini kullanmaya yetkili Hazine Avukatların listesi, Merkezde Muhakemat Genel Müdürlüğü, İllerde Muhakemat İl Müdürleri, Muhakemat Müdürü bulunmayan yerlerde Defterdar tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir, Cumhuriyet Başsavcılıkları bu listeleri Mahkemelere, diğer yargı merciilerine ve icra dairelerine gönderir.

 

Davalar sonunda(Hazine Avukatlarının takip ettiği) verilen mahkeme kararları ile lehlerine hüküm altına alınan alacakları idareden tahsil etmek için ne yapmalıyım?
Mahkeme kararında lehine hüküm kurulan alacaklı ödeme talebini,banka hesap numarasını,T.C. kimlik numarasını belirten dilekçe ve ekinde mahkeme kararı ile Muhakemat Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
Alacaklı vekili olan avukat dilekçe ile müracaat ediyor ise vekaletnamesini de dilekçesine eklemelidir.
Ödeme talebi mahkemece hüküm altına alınan vekalet ücretine ilişkin ise dilekçelere ayrıca serbest meslek makbuzu da eklenmelidir.      

 

Ceza davasında beraat ettim mahkeme…… TL. vekalet ücretinin hazine tarafından ödenmesine hükmetti. Bunu nereden alabilirim ?

Mahkeme kararıyla hüküm altına alınan vekalet ücretinin ödenmesi talebini, banka hesap numarasını, T.C.kimlik numarasını belirtir dilekçe ve ekinde mahkeme kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilmelidir.

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz