Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınMuhasebe Birimleri

Görevleri

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.'ya göre;

  • Muhasebe Müdürlükleri: İldeki veya  Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplarlar, kontrol ederek berilenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterder adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.
     
  • Saymanlık Müdürlükleri: Bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığında ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları bu bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Muhasebat Birimleri

Birim Müdür -Telefon Müdür Yardımcısı Adres Santral Faks E-Mail
Muhasebe Müdürlüğü Namık COŞKUN -222 07 43 Galip BALKANLI Defterdarlık Ek Hizmet Binası Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No:11/15 C.N.63 Osmangazi-Bursa (0224) -2211300 (0224) 2200644 ncoskun1@muhasebat.gov.tr
Bursa Kurumlar D.S.S. Müd. Mediha ÖZCAN- 221 22 98 Tapu Kadastro IV ncü Bölge Müd. Beyazıt Mah. Ankara Yolu Cd. N;284 Yıldırım Bursa (0224) 2212219 (0224) 2212292 bursakdss@maliye.gov.tr
Uludağ Üniversitesi D.S.S. Müdürlüğü Muhsin ARSLAN 295 39 79 Adil YILDIZ Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Bursa (0224) 2953980 (0224) 2954173 saymanlik@uludag.edu.gov.tr
Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz