Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınDefterdarımız Mehmet YAZAR` ın Mesajı

 
 

 

Web Sitemizin Değerli Misafirleri;

     İçinde bulunduğumuz yüzyılın en belirgin özelliği bilgiye erişmede iletişim teknolojilerinin olağanüstü gelişme göstermesidir. Bu nedenle Çağımıza bilişim çağı veya milenyum denmektedir. Bilişim Çağında teknolojik gelişmeler yanında toplum tarafından kendisini yönetenler ile kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgi talepleri  de bu doğrultuda artan bir seyir izlemektedir.

Bursa Defterdarlığı olarak;

     Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, hesap verebilir, stratejik planlama ve performans yönetimine dayalı, gelecek yönelimli, sonuç ve hedef odaklı, yerel ve yerinde yönetim ağırlıklı, yatay organizasyon yapısı ve yetki devri, yönetime değer katan sistem odaklı denetim anlayışını hedef alan çağdaş kamu yönetimi anlayışını benimsemekteyiz.

    Defterdarlığımızın görev alanına devlete ait taşınır ve taşınmaz malların yönetimi, yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesi, saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, genel bütçeye dahil kurumlara hukuki görüş bildirilmesi, Hazineye ait davalarla, genel bütçedeki dairelere ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlemlerinin takip ve savunmasının yapılması ile il düzeyinde çeşitli bütçe gelirlerinin tahsili girmektedir.

    Bursa Defterdarlığı olarak hedefimiz; kamu kaynaklarının çağdaş kamu yönetimi anlayışıyla verimli çalışan ve güler yüzlü personelimizle etkin, şeffaf, ekonomik ve hukuka uygun kullanarak vatandaş ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.

    İnternet sitemizde, kurum yöneticileri, alt birimler, görev ve sorumluluklar, iletişim bilgileri, güncel mevzuat, istatistiki bilgiler, ihale ilanları, hizmet standardı, çeşitli formlar, etkinlerimiz, sosyal tesislerimiz vb. konular yer almaktadır.

    İçeriği zenginleştirilen sitemize göstermiş olduğumuz ilgiden dolayı teşekkür eder, her türlü katkıya açık olduğumuzu belirtir, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

 

                                                                                                                                                             Mehmet YAZAR

                                                                                                                                                              Defterdar

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz