Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayın2B İade Başvuru Şartları

TAPUSU 2/B OLMASI NEDENİYLE MAHKEMELERCE İPTAL EDİLENARAZİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

           

Orman vasfını kaybetmiş 2/B’lik taşınmazların hak sahiplerine satışını ve iade edilmesini düzenleyen
“6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26 Nisan 2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu yasanın 7. maddesi uyarınca, evveliyatı itibariyle şahsa ait tapusu olan ve devlet tarafından kişilere özel kanunlara göre verilen ve kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan, 2/B kapsamında kalması nedeniyle tapuları iptal edilerek Hazine adına kayıtlı olan taşınmazların eski kayıt maliklerine İADE edilmesi işlemlerini düzenlemektedir.

Buna göre Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde;

  • Evveliyatı itibariyle şahsa ait tapusu olan, diğer bir ifade ile, tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan,
  • Devlet tarafından kişilere özel kanunlara göre verilen ve kişiler adına kayıtlı olan (daha önce karşılık taşınmaz verilen ya da bedel ödenenler hariç)

2/B kapsamında kalması nedeniyle tapuları iptal edilerek Hazine adına  kayıtlı olan taşınmazlar, eski kayıt maliklerine devir edilecektir. Kanuna göre İade Başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın;

  • İade talebini içeren dilekçe
  • Tapu ferağ işlemleri için;
  • T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Tüzel kişiler için yetki belgesi (Gerekmesi halinde)
  • Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği (Gerekmesi halinde), ile birlikte İl Merkezinde Defterdarlığa, İlçelerde ise Malmüdürlüklerine herhangi bir bedel ödenmeksizin başvurulacak ve iade işlemi yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BURSA DEFTERDARLIĞI

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz