Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınHissedarlarımıza Davet (Duyuru 2015/05)

DUYURU (2015/05)

HİSSEDARLARIMIZA DAVET

  Bursa ilimizde 2679 adet arsa ve arazide 2.727.382,38 m2 Hazine hissesi bulunmaktadır.

  Ülkemizde bulunan atıl vaziyetteki Hazine arsa ve arazilerinin,  ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla son yıllarda mevzuatımızda önemli değişiklikler meydana gelmiş olup, şeffaflık ve mükellef odaklı yönetim gereği vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

  Bilindiği üzere, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin C bendi ile; uygulama imar planı içinde veya dışında çeşitli nedenlerle gerçek veya tüzel kişilerle hisseli hale gelmiş arsa ve arazilerden Hazine hissesi %40' ı veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 m2, dışında ise 4.000 m2 yi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlarımıza rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmektedir.

 Arsanın toplam yüzölçümü içindeki Hazine hissesi %40’ı geçmemesi veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 m2, dışında ise 4.000 m2’ yi aşmaması şartlarından  sadece birinin sağlanması halinde, Hazine ile hisseli bulunan taşınmazlarda ki Hazine hissesi doğrudan hissedarına/hissedarlarına satılabilmektedir.  

 Örnek 1: Uygulama imar planı sınırları içinde tamamı 500 m2 olan taşınmazdaki Hazine hissesi 300 m2 olup, Hazine hissesi oranı %60 olmasına rağmen, yüzölçümünün 400 m2 den küçük olması nedeniyle Hazine hissesi hissedarına/hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.

 Örnek 2: Yine uygulama imar planında 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesi 600 molup, Hazine hissesi oranı % 40’ın altında olması nedeniyle yüzölçüme bakılmaksızın Hazine hissesi hisedarına/hisedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.

 Ayrıca, Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 2 yıl içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır.

 Bu kapsamda bulunan tüm hissedarlarımızı Bursa Defterdarlığı veya taşınmazın bulunduğu Malmüdürlüklerine Hazine payını satın almak üzere yazılı talepte bulunmaya davet ediyoruz.

 Kamuoyuna ve hissedarlarımıza önemle duyurulur.

BURSA DEFTERDARLIĞI

 

 

 

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz