Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınPERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM SÜREÇLERİ

İşlem Adı

Sıra

No

Süreç Adı
Atama İşlemleri 1 1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci
2 2-Açıktan Atama İşlem Süreci
3 3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci
4 4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci
5 5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik, Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci
6 6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci
7 7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci
8 8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci
9 9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci
10 10-Hastalık İzni İşlem Süreci
11 11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci
12 12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci
13 13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci
14 14-Mazeret İzni İşlem Süreci
15 15-Muvafakat Verme İşlem Süreci
16 16-Naklen Atama İşlem Süreci
17 17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci
18 18-SGK'ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci
19 19-Terfi İşlemleri Süreci
20 20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci
21 21-Vekalet İşlem Süreci
22 22-Yeniden Atanma İşlem Süreci
23 23-Yıllık İzin İşlem Süreci
24 24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci
25 25- İşçi ve 4-C li Personelin İzin İşlemleri Süreci
Disiplin Soruşturma ve İdari Dava
 
26 1-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci
27 2-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci
28 3-İdari Dava İşlemleri Süreci
29 4-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci
30 5-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci
31 6-Disiplin İşleri İşlem Süreci
32 7-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri
33 8-Malbildirimi İşlem Süreçleri
Kadro, Sınav, Eğitim, Bilgi İşlem 34 1-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci
35 2-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci
36 3-Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci
37 4-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci
38 5-Personel Bilgi Formu _Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci
39 6-Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci
40 7-Aday Memur Eğitim İşlem Süreci
41 8- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci
42 9- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri
43 10- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)
44 11- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri
45 12-TODAİE Ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri
46 13-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci
47 14- Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci
Mali İşlemler 48 1-Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci
49 2-Açık İhale İşlemleri Süreci
50 3-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci
51 4-DMO'dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri
52 5-Doğrudan Temin İşlem Süreci
53 6-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci
54 7-Giyecek Yardımı İşlem Süreci
55 8-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci
56 9-Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci
57 10-İşçi Maaşları İşlem Süreci
58 11-Keseneklerin SGK'ya Gönderilme İşlem Süreci
59 12-Memur Maaşları İşlem Süreci
60 13-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci
61 14-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması
62 15-Yolluk İşlemleri Süreci
Sosyal Yönetsel İşler 63 1-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci
64 2-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci
65 3-Bilgi Edinme
66 4-BİMER
67 5-Genel Evrak
68 6-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci
69 7-Kimlik İşlemleri
70 8-Komisyon Görevlendirme
71 9-Pasaport İşlemleri Süreci
72 10-Sevk Tehir
73 11-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz